Град/
Населено место
Назив на здравствена установа аптека- организациона единица Датум на спроведување на дежурство
КАВАДАРЦИ АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ 01.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ 02.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ 03.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ 04.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ 05.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ 06.06.2018
КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6 07.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ 08.06.2018
КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3 09.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ 10.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ 11.06.2018
КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2 12.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ 13.06.2018
КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5 14.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ 15.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ 16.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ 17.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ 18.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ 19.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ 20.06.2018
КАВАДАРЦИ АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ 21.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ 22.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ 23.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ 24.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ 25.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ 26.06.2018
КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6 27.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ 28.06.2018
КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3 29.06.2018
КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ 30.06.2018

Leave a comment