Автобуска станица Кавадарци 

Телефон: 043/400-111
Веб-страна: www.ekstrabus.com

 

 

Од Кавадарци за...

Час

Од Кавадарци за...

Час

Скопје

05:45;  06:45;  07:45;  09:45;  11:45;  14:00;  17:00;  18:00.

Забелешка:
05:45
и 11:45 не сообраќа сабота, недела и државни празници.

Велес

05:45;  06:45;  07:45;  11:45;  14:00;  17:00.

 

Забелешка:
05:45
и 11:45 не сообраќа сабота, недела и државни празници.

 

 

Охрид

06:00;
18:45.

Ресен

06:00; 
18:45.

Струмица

07:05; 
14:45;
16:15.

Валандово

07:05;
14:45;
16:15.

Прилеп

06:00;

07:13; 

14:50; 

18:45.

Неготино

06:00;  06:45;
07:05;  07:45;
08:55;  10:15;
12:00;  14:00;
14:46;  17:00; 
17:13;  18:30; 
19:10.

Битола

06:00; 07:13;
08:00; 18:45.

 

Leave a comment