Анета

Анета

Вредности и принципи на работење на Коалиција СЕГА

Вредности и принципи на работење на Коалиција СЕГА

СЕГА е национална платформа на младински организации посветена на лобирање за потребни законски измени, како и посветеност на поддршката на младинскиот активизам, пристап до информации и учество на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми.