#365работничкиправазамлади

Национална Кампања 365 Работнички права за млади

media/k2/items/src/f8c966a1ee564673d1a5c77640d47c8b.jpg 0
Анета
Feb 13 2018

Еден од најубавите периоди во животот е детството. Како што децата уживаат во овој период од ...

media/k2/items/src/c658a6ac9e4d289a367ed1f2a07f97a4.jpg 0
Анета
Feb 12 2018

Она што ги прави овие чадори посебни интересни и многу привлечни за луѓето е нивната добра ...

media/k2/items/src/535a980f75319ea470a7306d90ae1524.jpg 0
Viktorija
Jan 09 2018

Детоксикација и губење на тежина се двата поими кои се најмногу пребарувани на веб страните, веднаш ...

media/k2/items/src/e77c42b294824a0fd96615ce3f0632e4.jpg 0
Сајна
Feb 05 2018

Овој серминар има за цел да ја констатира реалноста на Младинските совети кои функционираат во ...

media/k2/items/src/96ab633c1a7119e2ddbcd479b4b75068.jpg 0
Сајна
Feb 08 2018

Стекнете со работно искуство во водечка и светка компанија за производство на челик.

media/k2/items/src/eb8c0a46c2085216dea7d19f92a60fd7.jpg 0
Сајна
Feb 19 2018

Друштво за електроника дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп АД има потреба од ...

media/k2/items/src/ba3445f45f9f68fd1eb9f3f80c55f056.jpg 5058
marice
Jan 18 2017

  Eвропски Волонтерски Сервис- ЕВС има за цел да поддржува реализација на неформални образовни ...