Сајна

Сајна

Реализирана обука за Застапување и лобирање и Обука за Структурен Дијалог и подготовка на позициски документи

Реализирана обука за Застапување и лобирање и Обука за Структурен Дијалог и подготовка на позициски документи

Во рамки на проектот „Застапување на Граѓанските Организации за активно младинско учество“ Коалиција на младински организации СЕГА во период од 31.05.2018 година до 03.06.2018 година ја реализира обуката на тема „Застапување и лобирање и Обука за Структурен Дијалог и подготовка на позициски документи“ во хотел Амбиент во Струга.