Распоред на дежурни аптеки во Прилеп за месец јули 2018.

Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека-организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Забелешки

1

Прилеп

ЗЕГИН 1

01.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

2

Прилеп

ЕУКАЛИПТУС

02.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

3

Прилеп

ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП

03.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

4

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 4

04.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

5

Прилеп

ЗЕГИН 2

05.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

6

Прилеп

ИСКРА НАДЕЖ

06.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

7

Прилеп

КАРАКАШ

07.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

8

Прилеп

МЕЛИСА

08.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

9

Прилеп

МЕНТА ФАРМ

09.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

10

Прилеп

МИАФАРМ

10.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

11

Прилеп

ЗДРАВЈЕ МТ

11.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

12

Прилеп

ОЛИМПИЈА

12.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

13

Прилеп

ОРТОФАРМ

13.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

14

Прилеп

ПАНАЦЕА

14.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

15

Прилеп

РЕМЕДИЈА

15.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

16

Прилеп

ТЕА

16.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

17

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 3

17.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

18

Прилеп

ФАРМЕД

18.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

19

Прилеп

ХЕРА

19.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

20

Прилеп

ХЕРБА

20.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

21

Прилеп

ЕДЕЛВАЈС

21.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

22

Прилеп

КАРАКАШ 2

22.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

23

Прилеп

МЕНТА ФАРМ 2

23.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

24

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 5

24.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

25

Прилеп

АЛЕК ФАРМ

25.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

26

Прилеп

АРОНИЈА

26.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

27

Прилеп

БИЛКА ФАРМАЦИЈА

27.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

28

Прилеп

БИОЛЕК

28.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

29

Прилеп

ВЕНЕНА

29.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

30

Прилеп

ВИВА ФАРМ

30.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

31

Прилеп

ВИВА ФАРМ 2005

31.07.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

 

Leave a comment