Распоред на дежурни аптеки во Прилеп за месец април.

 

Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека-организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Забелешки

1

Прилеп

РЕМЕДИЈА

01.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

2

Прилеп

ТЕА

02.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

3

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 3

03.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

4

Прилеп

ФАРМЕД

04.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

5

Прилеп

ХЕРА

05.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

6

Прилеп

ХЕРБА

06.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

7

Прилеп

ЕДЕЛВАЈС

07.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

8

Прилеп

КАРАКАШ 2

08.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

9

Прилеп

МЕНТА ФАРМ 2

09.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

10

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 5

10.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

11

Прилеп

АЛЕК ФАРМ

11.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

12

Прилеп

АРОНИЈА

12.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

13

Прилеп

БИЛКА ФАРМАЦИЈА

13.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

14

Прилеп

БИОЛЕК

14.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

15

Прилеп

ВЕНЕНА

15.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

16

Прилеп

ВИВА ФАРМ

16.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

17

Прилеп

ВИВА ФАРМ 2005

17.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

18

Прилеп

ВИОЛА 2007

18.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

19

Прилеп

ВИТА

19.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

20

Прилеп

ДАРОН ЛЕК

20.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

21

Прилеп

ДЕМЕТРА ФАРМ ПРИЛЕП

21.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

22

Прилеп

ЗЕГИН 1

22.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

23

Прилеп

ЕУКАЛИПТУС

23.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

24

Прилеп

ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП

24.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

25

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 4

25.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

26

Прилеп

ЗЕГИН 2

26.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

27

Прилеп

ИСКРА НАДЕЖ

27.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

28

Прилеп

КАРАКАШ

28.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

29

Прилеп

МЕЛИСА

29.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

30

Прилеп

МЕНТА ФАРМ

30.04.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

31

Прилеп

 

 

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

 

 

Leave a comment