Дежурни аптеки во Прилеп за месец март 2018.

 

Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека-организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Забелешки

1

Прилеп

ХЕРА

01.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

2

Прилеп

ХЕРБА

02.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

3

Прилеп

ЕДЕЛВАЈС

03.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

4

Прилеп

КАРАКАШ 2

04.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

5

Прилеп

МЕНТА ФАРМ 2

05.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

6

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 5

06.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

7

Прилеп

АЛЕК ФАРМ

07.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

8

Прилеп

АРОНИЈА

08.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

9

Прилеп

БИЛКА ФАРМАЦИЈА

09.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

10

Прилеп

БИОЛЕК

10.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

11

Прилеп

ВЕНЕНА

11.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

12

Прилеп

ВИВА ФАРМ

12.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

13

Прилеп

ВИВА ФАРМ 2005

13.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

14

Прилеп

ВИОЛА 2007

14.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

15

Прилеп

ВИТА

15.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

16

Прилеп

ДАРОН ЛЕК

16.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

17

Прилеп

ДЕМЕТРА ФАРМ

17.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

18

Прилеп

ЗЕГИН 1

18.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

19

Прилеп

ЕУКАЛИПТУС

19.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

20

Прилеп

ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП

20.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

21

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 4

21.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

22

Прилеп

ЗЕГИН 2

22.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

23

Прилеп

ИСКРА НАДЕЖ

23.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

24

Прилеп

КАРАКАШ

24.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

25

Прилеп

МЕЛИСА

25.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

26

Прилеп

МЕНТА ФАРМ

26.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

27

Прилеп

МИАФАРМ

27.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

28

Прилеп

ЗДРАВЈЕ МТ

28.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

29

Прилеп

ОЛИМПИЈА

29.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

30

Прилеп

ОРТОФАРМ

30.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

31

Прилеп

ПАНАЦЕА

31.03.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

 

 

Leave a comment