Листа на дежурни аптеки во Прилеп за месец јануари 2018

 

Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека-организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Телефонски број за контакт

Забелешки:

1

Прилеп

ВИВА ФАРМ

01.01.2018

434-134

на повик

2

Прилеп

ВИВА ФАРМ 2005

02.01.2018

400-901

на повик

3

Прилеп

ВИОЛА 2007

03.01.2018

529-736

на повик

4

Прилеп

ВИТА

04.01.2018

418-218

на повик

5

Прилеп

ДАРОН ЛЕК

05.01.2018

550-320

на повик

6

Прилеп

ДЕМЕТРА ФРАМ ПРИЛЕП

06.01.2018

429-786

на повик

7

Прилеп

ЗЕГИН 1

07.01.2018

415-008

на повик

8

Прилеп

ЕУКАЛИПТУС

08.01.2018

406-555

на повик

9

Прилеп

ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП

09.01.2018

420-900

на повик

10

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 4

10.01.2018

400-273

на повик

11

Прилеп

ЗЕГИН 2

11.01.2018

415-011

на повик

12

Прилеп

ИСКРА НАДЕЖ

12.01.2018

551-257

на повик

13

Прилеп

ОРТОФАРМ

13.01.2018

436-100

на повик

14

Прилеп

МЕЛИСА

14.01.2018

416-661

на повик

15

Прилеп

МЕНТА ФАРМ

15.01.2018

422-551

на повик

16

Прилеп

МИАФАРМ

16.01.2018

428-200

на повик

17

Прилеп

ЗДРАВЈЕ МТ

17.01.2018

550-900

на повик

18

Прилеп

ОЛИМПИЈА

18.01.2018

424-120

на повик

19

Прилеп

КАРАКАШ

19.01.2018

414-722

на повик

20

Прилеп

ПАНАЦЕА

20.01.2018

434-436

на повик

21

Прилеп

АЛЕК ФАРМ

21.01.2018

421-600

на повик

22

Прилеп

ТЕА

22.01.2018

435-330

на повик

23

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 3

23.01.2018

400-076

на повик

24

Прилеп

ФАРМЕД

24.01.2018

415-444

на повик

25

Прилеп

ХЕРА

25.01.2018

420-421

на повик

26

Прилеп

ХЕРБА

26.01.2018

420-520

на повик

27

Прилеп

ЕДЕЛВАЈС

27.01.2018

075/495-462

на повик

28

Прилеп

КАРАКАШ 2

28.01.2018

418-722

на повик

29

Прилеп

МЕНТА ФАРМ 2

29.01.2018

551-184

на повик

30

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 5

30.01.2018

450-030

на повик

31

Прилеп

РЕМЕДИЈА

31.01.2018

423-455

на повик

 

Забелешка: Во сабота работат сите аптеки.

 

Во недела работат: Зегин 1: 07-22h, Мелиса: 09-13h, Миафарм: 09-20h, Мента фарм 1: 08-21h, Мента фарм 2: 08-24h, Венена: 08-12h, Искра Надеж: 08-20h, Биолек 3: 08:15-11:45h.

На празници работат: Зегин 1: 07-22h, Венена: 08-15h, Искра Надеж: 08-22h, Биолек 3: 08:05-11:45h., Ремедија: 09-16h. 

Leave a comment