Дежурни аптеки во Прилеп за месец ноември 2017

 

Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека-организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Телефонски број за контакт

Забелешки

1

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 4

01.11.2017

400-273

 

22-07h

2

Прилеп

ЗЕГИН 2

02.11.2017

415-011

 

22-07h

3

Прилеп

ИСКРА НАДЕЖ

03.11.2017

551-257

 

22-07h

4

Прилеп

КАРАКАШ

04.11.2017

414-722

 

22-07h

5

Прилеп

МЕЛИСА

05.11.2017

416-661

 

22-07h

6

Прилеп

МЕНТА ФАРМ

06.11.2017

422-551

22-07h

22-07h

7

Прилеп

МИАФАРМ

07.11.2017

428-200

 

22-07h

8

Прилеп

ЗДРАВЈЕ МТ

08.11.2017

550-900

 

22-07h

9

Прилеп

ОЛИМПИЈА

09.11.2017

424-120

22-07h

22-07h

10

Прилеп

ОРТО ФАРМ

10.11.2017

436-100

22-07h

22-07h

11

Прилеп

ПАНАЦЕА

11.11.2017

434-436

22-07h

22-07h

12

Прилеп

РЕМЕДИЈА

12.11.2017

423-455

22-07h

22-07h

13

Прилеп

ТЕА

13.11.2017

435-330

22-07h

22-07h

14

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 3

14.11.2017

400-076

 

22-07h

15

Прилеп

ФАРМЕД

15.11.2017

415-444

 

22-07h

16

Прилеп

ХЕРА

16.11.2017

420-421

 

22-07h

17

Прилеп

ХЕРБА

17.11.2017

420-520

 

22-07h

18

Прилеп

ЕДЕЛВАЈС

18.11.2017

075/495-462

 

22-07h

19

Прилеп

КАРАКАШ 2

19.11.2017

418-722

 

22-07h

20

Прилеп

МЕНТА ФАРМ 2

20.11.2017

551-184

 

22-07h

21

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 5

21.11.2017

450-030

 

22-07h

22

Прилеп

АЛЕК ФАРМ

22.11.2017

421-600

 

22-07h

23

Прилеп

АРОНИЈА

23.11.2017

550-524

 

22-07h

24

Прилеп

БИЛКА ФАРМАЦИЈА

24.11.2017

078/321-941

 

22-07h

25

Прилеп

БИОЛЕК 3

25.11.2017

416-208

 

22-07h

26

Прилеп

ВЕНЕНА

26.11.2017

421-372

 

22-07h

27

Прилеп

ВИВА ФАРМ

27.11.2017

434-134

 

22-07h

28

Прилеп

ВИВАФАРМ 2005

28.11.2017

400-901

 

22-07h

29

Прилеп

ВИОЛА 2007

29.11.2017

529-736

 

22-07h

30

Прилеп

ВИТА

30.11.2017

418-218

 

22-07h

 

Забелешка: Во сабота работат сите аптеки.                                                                   

Во недела работат: Зегин 1 : 07-22h, Мелиса: 09-13h, Миафарм: 09-20h, Мента фарм 1: 08-21h,Мента фарм 2 : 08-24h, Венена : 08-12h, Искра Надеж: 08-20h, Биолек 3: 08.15-11.45h.                                                                  

На празници работат: Зегин 1 :  07-22h, Венена : 08-15h, Искра Надеж : 08-22h, Биолек 3: 08,05-11,45h. Ремедија: 09-16h.      

 

Leave a comment