Viktorija

Viktorija

Бесплатна обука - Заработувај од рурален туризам!

Бесплатна обука - Заработувај од рурален туризам!

Цел на обуката е да ги мотивира учесниците да размислуваат претприемачки, да почнат да ги препознаваат можностите во нивното место на живеење, и да научат како да ги комерцијализираат и понудат на пазарот.