Сајна

Сајна

Доделување на стипендии на студенти од Машински факултет – Скопје

Доделување на стипендии на студенти од Машински факултет – Скопје

МИКРОСАМ АД ќе додели 3 стипендии на студентите запишани во трета или четврта година студии на Mашински факултет – Скопје во учебната 2017/2018 година.