Анета

Анета

Оглас за вработување на скара мајстор во Кавадарци

Оглас за вработување на скара мајстор во Кавадарци

Друштво за производство,трговија и услуги „ДИРОКО,Илија“ ДООЕЛ увоз-извоз од Кавадарци  објавува оглас за вработување на скара мајстор