Zlatica

Zlatica

ПЛАНУМ ДООЕЛ Кавадарци има потреба од градежни работници

ПЛАНУМ ДООЕЛ Кавадарци има потреба од градежни работници

Друштво за градежништво и трговија „ПЛАНУМ“ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, објавува оглас за вработување на пет градежни работници.