Волонтерите од Инфо СЕГА - Прилеп повторно одржаа работилници на тема: „Значење на претприемништвото“

На ден 30.10.2017 година, во просториите на СОУ „Орде Чопела“ во Прилеп се одржаа работилници на тема: „Значење на претприемништвото“.

Волонтерите од Инфо СЕГА - Прилеп одржаа две работилници на тема: „Значење на претприемништвото“

На ден 16.10.2017 година, во просториите на СОУ „Орде Чопела“ во Прилеп се одржаа работилници на тема: „Значење на претприемништвото“.

Одржани уште две летни креативни работилници во ИНФО СЕГА Прилеп

На 18 и 16 август 2017 година, во просториите на ИНФО СЕГА беа одржани две креативни работилници за деца на тема “bookmarks”.

Одржани две летни креативни работилници во ИНФО СЕГА Прилеп

Оваа недела во ИНФО СЕГА се одржаа две работилници (на 9 и 11 август) за играње на друштвени игри.