Бесплатни онлајн курсеви од повеќе области

Од 15-ти jуни почнува првиот круг на бесплатни онлајн курсеви кои се дел од проектот “Shift => кон онлјан и офлајн заедница за претприемништво”.