Реден број

Назив на здравствена установа аптека- организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Телефонски број за контакт

Забелешки

1

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

01.09.2017

070 394 278

од 22 до 07 часот

2

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

02.09.2017

075 297 273

од 22 до 07 часот

3

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

03.09.2017

077 573 108

од 22 до 07 часот

4

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

04.09.2017

071 219 212

од 22 до 07 часот

5

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

05.09.2017

075 297 272

од 22 до 07 часот

6

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

06.09.2017

071 619 967

од 22 до 07 часот

7

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

07.09.2017

075 459 618

од 22 до 07 часот

8

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

08.09.2017

070 319 433

од 22 до 07 часот

9

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

09.09.2017

071 337 663

од 22 до 07 часот

10

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

10.09.2017

072 250 718

од 22 до 07 часот

11

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

11.09.2017

071 350 425

од 22 до 07 часот

12

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

12.09.2017

043 413 434

од 22 до 07 часот

13

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

13.09.2017

070 843 396

од 22 до 07 часот

14

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

14.09.2017

071 250 489

од 22 до 07 часот

15

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

15.09.2017

078 394 005

од 22 до 07 часот

16

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

16.09.2017

070 828 566

од 22 до 07 часот

17

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

17.09.2017

070 428 246

од 22 до 07 часот

18

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ

18.09.2017

070 646 558

од 22 до 07 часот

19

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

19.09.2017

078 200 032

од 22 до 07 часот

20

ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КАВАДАРЦИ

20.09.2017

070 839 310

од 22 до 07 часот

21

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

21.09.2017

070 394 278

од 22 до 07 часот

22

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

22.09.2017

075 297 273

од 22 до 07 часот

23

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

23.09.2017

077 573 108

од 22 до 07 часот

24

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

24.09.2017

071 219 212

од 22 до 07 часот

25

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

25.09.2017

075 297 272

од 22 до 07 часот

26

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

26.09.2017

071 619 967

од 22 до 07 часот

27

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

27.09.2017

075 459 618

од 22 до 07 часот

28

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

28.09.2017

070 319 433

од 22 до 07 часот

29

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

29.09.2017

071 337 663

од 22 до 07 часот

30

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

30.09.2017

072 250 718

од 22 до 07 часот

 

 

 

НАПОМЕНА:

Секоја од наведените Аптеки дежура од 22 ч до 07 ч. според дадениот распоред.

     

Секоја недела и празник дежурна  е Аптека Хигија, наутро Аптека Моја Аптека 2, Аптека Моја Аптека 3, Аптека 16-ти јуни започнуваат со работа во 07 часот.

       

Leave a comment