Назив на здравствена установа аптека- организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Телефонски број за контакт

Забелешки

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

01.04.2017

070 319 433

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

02.04.2017

071 337 663

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

03.04.2017

072 250 718

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

04.04.2017

071 350 425

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

05.04.2017

043 413 434

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

06.04.2017

072 218 981

од 22 до 07 часот

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

07.04.2017

071 250 489

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

08.04.2017

078 394 005

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

09.04.2017

070 828 566

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

10.04.2017

070 428 246

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ

11.04.2017

070 646 558

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

12.04.2017

078 200 032

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КАВАДАРЦИ

13.04.2017

070 839 310

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

14.04.2017

070 394 278

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

15.04.2017

075 297 273

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

16.04.2017

077 573 108

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

17.04.2017

075 795 892/071 219 212

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

18.04.2017

075 297 272

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

19.04.2017

071 619 967

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

20.04.2017

075 459 618

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

21.04.2017

070 319 433

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

22.04.2017

071 337 663

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

23.04.2017

072 250 718

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

24.04.2017

071 350 425

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

25.04.2017

043 413 434

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

26.04.2017

072 218 981

од 22 до 07 часот

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

27.04.2017

071 250 489

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

28.04.2017

078 394 005

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

29.04.2017

070 828 566

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

30.04.2017

070 428 246

од 22 до 07 часот

НАПОМЕНА: Секоја од наведените Аптеки дежура од 22:00 до 07:00 часот според дадениот распоред.

Секоја недела и празник дежурна  е Аптека Хигија, наутро Аптека Моја Аптека 2, Аптека Моја Аптека 3, Аптека 16-ти јуни започнуваат со работа во 07 часот.

 

 

 

Leave a comment