Сајна

Сајна

Предавање на тема: ”Пролетно чистење на организмот”

Предавање на тема: ”Пролетно чистење на организмот”

Предавање на тема ”Пролетно чистење на организмот” ќе се одржи во ДСУ за рехабилитација на деца и младинци ,,Св. Наум Охридски” во Скопје.