Анета

Анета

Оглас за вработување на возач на товарно возило во Кавадарци

Оглас за вработување на возач на товарно возило во Кавадарци

Друштво за трговија и транспорт „ЦАКОМ-КОМЕРЦ“ ДОО Кавадарци  објавува оглас за вработување на возач