Партнери (2)

Организации кои се партнери и поддржувачи на националната кампања „Информирај се СЕГА!"

ПАРТНЕРИ И ПОДДРЖУВАЧИНА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!"

ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР Скопје                                                                                                                                                                                

Адреса: ул. “Емил Зола” 3/2-Скопје                                                                                          

Телефон:  +389 2 277 20 95                                                                      

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://www.vcs.org.mk/                                                                                                                                                                                                                                               


МЛАДИНСКИ СОВЕТ Прилеп                       

Адреса:  ул. “Питу Гули” 1, 7500 Прилеп                                                                     

Телефон: +389 48 523 390

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://a.ycp.org.mk/


ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ Свети Николе                   

Адреса:  ул.Ленинова број 1-1/4, П.Фах 13 Свети Николе                                                         

Телефон: +389 32 444 620

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://www.womsvetinikole.org.mk/


ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СОРАБОТКА И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИ  Кавадарци                                

Телефон:  075 229 086                                                 

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


web: http://ace-ngo.org/


ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРЕН И ЕДУКАТИВЕН РАЗВОЈ „КУЛ МЛАДИНА“

ШТИП

Дом на млади – Штип

Телефон: 072 777 569

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


https://www.facebook.com/profile.php?id=100014595126817


„ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ ФАКТОР“ КИЧЕВО

Телефон: 070 423 205

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/Youth-Development-Organisation-Factor-1527942647513523/?fref=ts


РОМСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ  

Адреса: ул. Виетнамска бр.91000 Скопје

Телефон: +389 2 2602 083

e-mail: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://www.rrc.org.mk/mk/

 

 ПОДДРЖУВАЧИ НА КАМПАЊАТА

 

 

УКЛО ФМ                                   

Адреса: Партизанска, Битола 7000

Тел: +389 47 222 290

web: http://checast.com/radio/mk/bitola/uklofm/ 


 

МЛАДИ ИНФО МАКЕДОНИЈА

Адреса: Филип Филиповиќ 22, Скопје                          

Телефон: +389 2 520 98 90

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://macedonia.mladiinfo.eu/


УГД ФМ                                        

Локација: Универзитет Гоце Делчев Штип

Телефон:

web: https://ugdfm.ugd.edu.mk/


ФИНКИ                                         

ул. Руѓер Бошковиќ 16, Пoштенски Фах 393,1000, Скопје

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://www.finki.ukim.mk/

 

Кампањата „Информирај се СЕГА!“ ја спроведуваат Коалиција СЕГА со Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенција за млади и спорт и има за цел да им овозможи на младите луѓе безбедно да дојдат до квалитетни интернет информации кои им се потребни, и да бидат целосно описменети како дигитални учесници во денешното информатичко општество.

 

Кампањата „Информирај се СЕГА!“ се реализира со поддршка на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција.

 

 

Младински организации кои се вклучуваат во националната кампања "Право на младинско информирање- Информирај се СЕГА"

ЕВРОПСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА - АЛДА Скопје

Адреса: бул. Партизански одреди, 43б/5                                                                                                                      

Телефон: +389 2 609 1060

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://www.alda-europe.eu/newSite/


ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР Скопје

Адреса: ул. “Емил Зола” 3/2-3, Скопје                                                                                          

Телефон:  +389  2 277 20 95                                                                      

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://www.vcs.org.mk/


МЛАДИ ИНФО МАКЕДОНИЈА

Адреса: Филип Филиповиќ 22, Скопје                          

Телефон: +389 2 520 98 90

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://macedonia.mladiinfo.eu/


МЛАДИНСКИ СОВЕТ Прилеп

Адреса:  ул. “Питу Гули” 1, 7500 Прилеп                                                             

Телефон: +389 48 523 390

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://a.ycp.org.mk/


ИМКА Битола                                                                                          

Адреса:  ул.Васко Карангелевски РЕМО 1/3/42, Битола                              

Телефон: +389 47 529 366, +389 70 594 341

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.ymcabitola.org.mk


СФЕРА Битола                                                                                                                                                                                                                                                 

Адреса: Солунска 239, Битола                                     

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 

web: www.voluntarysfera.org


ПЕД ЗАКАМЕН Струга

Адреса: Јабланица 6330, Струга                           

Телефон: +389 78 478 065, +389 78 217 597

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://zakamen.org.mk/novosti/


ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ Теарце, Тетово

Адреса: Зграда на старото училиште, Теарце                                                                                     

Телефон: +389 70 838 148

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://www.ced.org.mk


ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ Свети Николе

Адреса:  ул.Ленинова број 1-1/4, П.Фах 13 Свети Николе                                                                             

Телефон: +389 32 444 620

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://www.womsvetinikole.org.mk/


ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СОРАБОТКА И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИ Кавадарци                                                                                        

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: http://ace-ngo.org/


ХЕПАР ЦЕНТАР Битола                                                                                                                                                                

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb: www.facebook.com/hepar.centar