Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА Прилеп е отворен на 30 мај 2010 година. ИНФО СЕГА Прилеп е проект кој го спроведува Коалиција на Младински организации СЕГА, а е финансиран и поддржан од Агенција за Млади и Спорт на Република Македонија и локалната самоуправа од Прилеп.

На 19 август 2015 година е отворен вториот Младински Информативен Центар ИНФО СЕГА во Кавадарци во рамките на поддршката на Програмата за децентрализирана соработка со меѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија, Општина Кавадарци и Коалиција на младински организации СЕГА.

Младинските Информативни Центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци нудат информации и услуги за млади и младински организации и се единствени во Македонија кои работат според принципите на ERYICA (Европската агенција за младинско информирање) и Европската повелба за младинско информирање.

  

Основни програми кои ги спроведуваат се:

v  Младинско информирање - информации за вработување, волонтерство, стипендии, образование, култура, домување, учество на семинари, обуки, конференции и сл.

v  Центри за документација и информирање - печатени и електронски публикации, прирачници, книги и важни документи од областа на младите.

v  Промовирање на европски програми и волонтерство - обезбедуваат информации за Европски програми и проекти, како и за можностите за искористување на овие програми.

v  Услуги за млади и младински организации - туторство, можности за волонтерска пракса за студенти/апсолвенти, професионална ориентација, изнајмување на простор за работилници, прес конференции и сл.

v  Поддршка на младите луѓе во општините Прилеп и Кавадарци - Давање на директна поддршка на младите луѓе преку спроведување на различни едукации за младите како на пример: Професионална ориентација, Полесно совладување на материјалот, Заштита на лични податоци на интернет, Изготвување на CURICULUM VITAE (CV), структурано CV, мотивационо писмо и интервју за работа и сл.

- Менторство на ученици преку помош и поддршка во пишувањето на домашните задачи и совладување на материјалот;

- Организирање на бесплатни курсеви за изучување на странски јазици;

- Активности за застапување на локалните младински потреби.

v  Соработка со институции и организации - Младинските информативни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци соработуваат со различни институции и организации од земјата и странство во интерес на своето работење и на младите.

 

 

 

3858 comments

 • Lbvwsuerry Lbvwsuerry 15 Dec 2017

  http://cialisovnsm.com/
  cialis cost australia
  [url=http://cialisovnsm.com/]tadalafil cialis[/url]
  order generic cialis
  cialis reviews

  Reply
 • acsz32 acsz32 15 Dec 2017

  medication online prescription viagra canada
  viagra generic canada indian pharma
  bangkok pharmacy

  Reply
 • EdwinVex EdwinVex 15 Dec 2017

  viagra 100mg price in pakistan
  viagra without prescription
  donde comprar viagra en capital federal
  viagra without prescription
  buy cheap viagra usa
  viagra ohne rezept aus deutschland
  is it legal to buy viagra on line
  viagra no prescription
  cialis viagra buy

  Reply

Leave a comment