Волонтерите од Инфо СЕГА - Прилеп повторно одржаа работилници на тема: „Значење на претприемништвото“

На ден 30.10.2017 година, во просториите на СОУ „Орде Чопела“ во Прилеп се одржаа работилници на тема: „Значење на претприемништвото“.

ИНФО СЕГА го одбележа 21 февруари - „Меѓународниот ден на мајчиниот јазик“

 

По петти пат Младинскиот Информативен и Советодавен центар ИНФО СЕГА во соработка со СОУ Ѓорче Петров го одбележува, по повод 21 февруари, Меѓународниот ден на мајчиниот јазик.  

Темата за 2017 година беше „Одржливо идно повеќејазично образование“

Канцеларии на ИНФО СЕГА - Прилеп

ИНФО СЕГА Прилеп

Работно време: 09.00 -16.00 часот.

ул: Питу Гули бр. 06

7500 Прилеп

Телефон за контакт: 048 529 486

Мобилен: 07308 746

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

web: www.infosega.org.mk

 

За ИНФО СЕГА

Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА Прилепе отворен на 30 мај 2010 година. ИНФО СЕГА Прилеп е проект кој го спроведува Коалиција на Младински организации СЕГА, а е финансиран и поддржан од Агенција за Млади и Спорт на Република Македонија и Локалната Самоуправа Прилеп.

На 19 август 2015 година е отворен вториот Младински информативен центар ИНФО СЕГА во Кавадарци во рамките на поддршката на Програмата за децентрализирана соработка со меѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија, Општина Кавадарци и Коалиција на младински организации СЕГА.

Младинските Информативни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарцинудат информации и услуги за млади и младински организации и се единствени во Македонија кои работат според принципите на ERYICA (Европската агенција за младинско информирање) иЕвропската повелба за младинско информирање.