Сакаш подетално да се информираш за образование, здравство, вработување или волонтирање? Дознај повеќе за твоите права како потрошувач и дојди полесно до информациите за добивање лични документи. Знаеш ли каде може да се обучиш и да станеш претприемач?

 

Младинските Информативнии Советодавни центри од  Прилеп и Кавадарци ИНФО СЕГА, ја креираа оваа брошура за младинско информирање која содржи теми кои ги засегаат најмногу младите, со цел да им се приближи правото да добиваат објективни и квалитетни информации, а воедно и да се информираат за своите основни права како граѓани на Р. Македонија. 

Брошурата е дел од Националната кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“поддржана од 13 младински организации – партнери од повеќе градови низ Македонија.   

Оваа брошура е прва од ваков тип изработена од страна на Младинските Информативни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци.

3245 comments

Leave a comment