Публикации (3)

Водич за најдобри практики во Младинската информативна работа

Почитувани читатели,

Овој Водич за најдобри практики во Младинската информативна работа - Guide for best practices “Youth information workers fit for youth!” -преставува вреден ресурс за младинскитеинформативни работници ие резултат на проектот за стратешко партнерство “Youth information workers fit for youth!”, 2016-2-MK01-KA205-021756помеѓу СЕГА, UMKI и ERYICA. 

Како до успешен TWITTER профил?

Твитер е место за да дознаете се што се случува во светот, да бидите информирани пред сите за информации од светот на бизнисот, спортот, модата, јавни личности и се она што Ве интересира.

Твитер e бесплатна услуга, која нуди можности за изразување, комуникација и вмрежување.

 

Брошура „КОИ СЕ ТВОИТЕ ПРАВА?“ Информирај се СЕГА!

Сакаш подетално да се информираш за образование, здравство, вработување или волонтирање? Дознај повеќе за твоите права како потрошувач и дојди полесно до информациите за добивање лични документи. Знаеш ли каде може да се обучиш и да станеш претприемач?