Новости (215)

Одржана работилница на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“ во ЦОУ „Пецо Даскалот“ – Долнени

Денес, на 12.12.2017 Младинскиот Информативен и Советодавен Центар Инфо СЕГА одржа работилница со ученици во ЦОУ „Пецо Даскалот“ – Долнени, на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“.

Отворање на покриен базен во општина Прилеп

Од направените едукативни работилници во средните општински училишта во Прилеп во рамките на проектот, главно барање на младите од Прилеп беше потребата од покриен базен каде младите ќе можат рекреативно и забавно да го поминуваат своето слободно време преку целата година.

Отворање на шелтер центар во Прилеп за згрижување и нега на улични кучиња

Од предлозите кои се собираа во текот на спроведувањето на работилниците во средните општински училишта во Прилеп, младите алармираат на проблемот со кучињата скитници во Прилеп. Дел од невладините организации во Прилеп работат на тоа со волонтери, но бројот на кучиња скитници на кои им е потребна помош секојдневно се зголемува.

Урбанизирање на просторот околу Прилепското езеро

Прилепското Езеро е лоцирано во месноста Гладно Поле во непосредна близина на Прилеп. Ваквата географска положба овозможува ова езеро да биде рекреативен центар и туристички мотив. Езерото е изградено на Оревоечка Река во 1967 година и од тогаш се користи за наводнување и како технолошка вода.

Уредување на заедниот двор при СОУ “Мирче Ацев”

Гимназијата “Мирче Ацев” од Прилеп е основана во 1944 година. Таа е столбот на градот од каде проникнале и се оформиле големи умови, а секоја генерација испишува за себе значајни моменти низ дневниците кои остануваат да се раскажуваат од генерација на генерација.

Реконструкција на театарот „Војдан Чернодрински“ во Прилеп

Театарот е можност да се излезе од секојдневието, да се доближеме до вистинката убавина, да осознаеме нова култура, да плачеме, да се смееме и да се соживееме со актерите на сцена.

Обележување на велосипедски патеки низ улиците во Прилеп

Овој тренд се забележува на улиците во градот каде се повеќе и повеќе луѓе на различни години, млади и стари, даваат приоритет на замена на автомобилите со пешачење или возење велосипед.

Хуманитарни активности во Прилеп

Пријатен факт е иницијативата од младите луѓе одсредното училиште „Ѓорче Петров“ кои дадоа идеја за организирање активности чија цел е промовирање на човечките вредности.