Анета

Анета

Оглас за вработување на Комерцијалист во Кавадарци

Оглас за вработување на Комерцијалист во Кавадарци

Друштво за трговија на големо „ТЕМКА ТРЕЈД“ ДООЕЛ од Кавадарци објавува оглас за вработување на комерцијалист: