ИНФО СЕГА (242)

Регионална конференција на тема „Младинската работа во борба со насилниот екстремизам“

Претставници на Коалиција на младински организации СЕГА и Младинските Информативни Центри „ИНФО СЕГА“ од Кавадарци и Прилеп учествуваа на регионална конференција на тема „Младинската работа во борба со насилниот екстремизам“ која се одржа 15 и 16 февруари во Подгорица, Црна Гора.

 

Одржана креативна работилница во ООУ „Гоце Делчев“ – Прилеп

По повод денот на вљубените, 14-ти февруари, волонтерите и тимот на Младинскиот Информативен и Советодавен Центар – Инфо СЕГА и Младински Совет Прилеп, одржаа работилница во ООУ „Гоце Делчев“.

Работилница во СОУ „Ристе Ристески Ричко“ на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“

На 12.02.2018 Младинскиот Информативен и Советодавен Центар Инфо СЕГА одржа работилница со ученици во СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ – Прилеп, на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“.

Who are “NEET” in Macedonia?!

Young people who are neither in employment nor in education or training are at risk of becoming socially excluded – individuals with income below the poverty-line and lacking the skills to improve their economic situation. Nowadays they are recognized under the acronym NEET.

Кои се „NEET“ во Македонија?

Младите луѓе кои не се ниту  вработени ниту се образовани или било како обучувани се изложени на ризик да станат социјално исклучени  лица со приходи кои би ги довеле на работ на сиромаштија и недостаток на вештини за подобрување на нивната економска состојба.  Тие се препознатливи под акронимот NEET.

Волонтер од Мировен Корпус во ИНФО СЕГА Кавадарци

Цезар Нава и нов волонтер од Мировен Корпус кој ке работи во наредните 2 години во ИНФО СЕГА Кавадарци. Прочитајте повеќе за него и неговите први импресии од Македонија и Кавадарци.

Goodbye 2017- Завршен настан на „Инфо Сега“, Кавадарци

На 27 декември 2017година се одржа завршен настан - "Goodbye 2017" на ИНФО СЕГА Кавадарци.