Распоред на дежурни аптеки во Прилеп за месец октомври 2018 година.

 

Реден број

Град/

Населено место

Назив на здравствена установа аптека-организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Забелешки

1

Прилеп

МЕНТА ФАРМ 2

01.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

2

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 5

02.10.02018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

3

Прилеп

АЛЕК ФАРМ

03.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

4

Прилеп

АРОНИЈА

04.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

5

Прилеп

БИЛКА ФАРМАЦИЈА

05.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

6

Прилеп

БИОЛЕК

06.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

7

Прилеп

ВЕНЕНА

07.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

8

Прилеп

ВИВА ФАРМ

08.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

9

Прилеп

ВИВА ФАРМ 2005

09.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

10

Прилеп

ВИОЛА 2007

10.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

11

Прилеп

ВИТА

11.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

12

Прилеп

ДАРОН ЛЕК

12.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

13

Прилеп

ДЕМЕТРА ФАРМ ПРИЛЕП

13.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

14

Прилеп

ЗЕГИН 1

14.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

15

Прилеп

ЕУКАЛИПТУС

15.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

16

Прилеп

ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП

16.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

17

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 4

17.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

18

Прилеп

ЗЕГИН 2

18.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

19

Прилеп

ИСКРА НАДЕЖ

19.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

20

Прилеп

КАРАКАШ

20.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

21

Прилеп

МЕЛИСА

21.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

22

Прилеп

МЕНТА ФАРМ

22.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

23

Прилеп

МИАФАРМ

23.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

24

Прилеп

ЗДРАВЈЕ МТ

24.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

25

Прилеп

ОЛИМПИЈА

25.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

26

Прилеп

ОРТОФАРМ

26.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

27

Прилеп

ПАНАЦЕА

27.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

28

Прилеп

РЕМЕДИЈА

28.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

29

Прилеп

ТЕА

29.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

30

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 3

30.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

31

Прилеп

ФАРМЕД

31.10.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

 

Leave a comment