Лични Документи (4)

Издавање на возачка дозвола

Процедура за издавање на возачка дозвола во Република Македонија.

Издавање на патна исправа

Воведени се промени во издавањето на патна исправа во Република Македонија.

Сè што треба да знаете за издавање на лична карта

Воведени се измени во процедурата за издавање на лична карта.