Новости

Новости (4)

Казнено поправен дом Штип вработува Референт за стручно инструкторски работи. Услови кои треба да ги исполните се следниве:

Казнено поправен дом Штип, вработува советник-сметководител (Одделение за финански прашања)Ова се условите кои треба да ги исполнувате:

Хенди Телеком,партнер на оне.Вип има потреба од Референт за продажба со одлични продажни способности за вработување во Штип

Национална групација за осигурување, АД Осигурителна Полиса Скопје,објавува оглас за вработување на работно место Администратор во експозитурата во Штип.