“The meaning of entrepreneurship” – a workshop held by the Italian volunteers

On 30th October, at the high school SOU Orde Chopela, all the Italian Volunteers from EVS were involved in a presentation about entrepreneurship. It has been a very interesting experience and we hope useful for young students.

 

Nеw Italian volunteers in Prilep

After two months of staying in Macedonia we are ready to write our first impressions of this interesting land. To introduce ourselves: we are Davide, Mattia and Laura, three Italian volunteers coming in Macedonia for doing the EVS project in Prilep. We will be volunteering at INFOSEGA for one year and working on a project about developing entrepreneurship skills of young people in high schools.

Language Caffee

Language coffee е интересен интеркултурен настан кој ни овозможува размена со разлучни луѓе од разни култури кои што се заинтересирани да научат за странски култури и јазици.

Нови волонтери од Франција во ИНФО СЕГА!

На 01.09.2016 година во ИНФО СЕГА Прилеп пристигнаа тројца нови волонтери од Франција во рамките на проектот „Француско – Македонски културен клуб“ одобрен од програмата Еразмус +. Волонтерите Сеабастијан,  Мејди и Батист ќе работат во канцелариите на ИНФО СЕГА Прилеп и ќе спроведуваат различни активности и работилници за деца поврзани со Француската култура и јазик по средните и основните училишта во Прилеп.

 

Ве покануваме да се приклучите кон активностите, да си го подобрите Францускиот јазик и да ги запознаете!