Language Caffee

Language coffee е интересен интеркултурен настан кој ни овозможува размена со разлучни луѓе од разни култури кои што се заинтересирани да научат за странски култури и јазици.