marice

marice

Дали знаеш кои се надлежностите на Народниот правобранител?

Дали знаеш кои се надлежностите на Народниот правобранител?

Дали знаеш што претставува институцијата Народен правобранител?