Katerina

Katerina

Развој на вештини за одврзување од врските кои нè ограничуваат

Развој на вештини за одврзување од врските кои нè ограничуваат

Работилница за развој на личните потеницијали преку одврзување од врските кои не ограничуваат и врзуваат, по методот на Филис Кристал, во Битола.