marice

marice

Успешно реализирана работилница во рамките на кампањата „365 работнички права за млaди”

Успешно реализирана работилница во рамките на кампањата „365 работнички права за млaди”

На ден 26.10.2018 (петок) во СОУ „Ѓорче Петров во Прилеп, Младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА од Прилеп, одржа работилница во рамки на кампањата „365 работнички права за млади.