Друштво за производство трговија и услуги ГРАБИТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од специјалист за човечки ресурси.

Работен однос тип: Неопределено

Работни часови дневно: 8

Работни часови неделно: 40

Работно време: 08-17ч.

Повеќе информации околу аплицирањето на следната е-меил адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Краен рок за аплицирање: 11.08.2018

Leave a comment