Друштво за трговија услуги и производство КОМПАНИЈА ДИМОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци објавува оглас за вработување на продавач

 

Работно време  8:00-16:00 часот

Основна плата  12,000.00 денари

Аплцирајте на  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адреса Црноречка -ББ

Краен рок за аплицирање 22.04.2018

Leave a comment