„КРИН ПРОИЗВОДСТВО“ ДОО, с. Беровци, Прилеп, има потреба од еден работник.

Работна позиција: Градежен инженер

Пријавувањето за наведената работна позиција може да биде лично во просториите на „КРИН ПРОИЗВОДСТВО“ ДОО, с. Беровци, П.Фах 112, на електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., или на телефон 048 413 705 и 048 413 704.

Краен рок за аплицирање: 28.02.2018

Leave a comment