Трговско друштво за производство услуги транспорт и трговија Миле Велески и др. ЦЕМАК ЕКСПОРТ увоз-извоз Прилеп ДОО има потреба од шалтерски службеник.  

 

Работен однос тип: определено

Работни часови дневно: 8

Работни часови неделно: 40

Основна плата: 12000 ден.

Повеќе информации и пријавување на: меил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и телефонски број: 048/415-262

Пријавување до 18.02.2018 година. 

Leave a comment