Со цел да го поддржиме одделот за безбедност, заштита на животната средина и здравје при работа во нашата фабрика во Кавадарци, бараме високо мотивирани професионалци кои се подготвени да се соочат со предизвиците на меѓународните пазари со отвореност, флексибилност и ентузијазам.

 

Задачи:

Советува управување во сите теми за индустриска безбедност / здравје

Го набљудува спроведувањето на индустриската безбедност / здравјето на трудот / заштита од пожари и спречување на несреќи

Ги контролира индустриските простории во однос на дефицитот на животната средина и изготвува релевантни извештаи

Планира и спроведува обуки во врска со заштитата на животната средина

Советува супервизори и соработници за законските обврски во однос на заштитата на животната средина

Ги идентификува трендовите и законските измени во областа на заштитата на животната средина и предлага мерки

Редовно ја следи и раководи работата поврзана со здравјето и безбедноста на животната средина

Подготвува и препраќа до властите сите важечки извештаи и записи за безбедност и животна средина

Придонесува во развојот на стратегијата за превенција

Учествува во изготвувањето на годишен план за обука на здравје и безбедност на животната средина врз основа на потребите

Придонесува во евалуацијата на здравствените и безбедносните ризици кои ги загрозуваат вработените, и предлага подобрувања и превентивни мерки

 

Профил:

Диплома од Технички факултет

Професионално искуство во областа на здравје и безбедност на животната средина (мин 2 години)

EHS сертификат за здравје и безбедност експерт издаден од страна на Министерството за труд и социјална политика

Одлично теоретски и практични знаења за здравје и безбедност на животната средина

Течноста на англиски јазик (познавање на германски јазик ќе се смета за предност)

Одлична команда на MS Office пакет

 

Ако сте заинтересирани за позицијата, ве молиме испратете ја вашата апликација користејќи ја опцијата за пријавување на следниов линк сега со тема: специјалист за безбедност и здравје.

Ве молиме имајте предвид дека само избраните кандидати ќе бидат контактирани понатаму за интервју

Компанија: Dräxlmaier

Адреса: Индустриска 2

Позиција: специјалист за безбедност и здравје

 

Краен рок за аплицирање 13.12.2017

 

 

Leave a comment