ПЗУ Хоспиталиа Прилеп има потреба од хемичар и биохемичар

Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита ХОСПИТАЛИА Прилеп има потреба од хемичар и биохемичар.

ТЕХНО МЕГА ДООЕЛ Прилеп има потреба од благајник

Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНО МЕГА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од благајник.

ДЕ-НИ КОМПАНИ Прилеп има потреба од градежен техничар

Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Тони Златески 93 ДЕ-НИ-КОМПАНИ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ има потреба од градежен техничар.

Витаминка АД Прилеп има потреба од хемиски техничар - лаборант

Прехранбена индустрија Витаминка АД Прилеп има потреба од хемиски техничар – лаборант.

Здружение ДАУНТАУН Прилеп има потреба од воспитувач

Здружение ДАУНТАУН Прилеп има потреба од воспитувач во предучилишна настава.

ПРИМА Мебел Прилеп има потреба од продавач

Прима Мебел ДОО Прилеп има потреба од продавач/ка во салон во Прилеп.

МОНИКА ДОО Прилеп има потреба од агент за продажба

Фирмата Моника ДОО чија дејност е производство и продажба на џинс, има потреба од една млада женска особа за работа во бутикот во Прилеп - Стара чаршија. 

Ваш Курир плус ДООЕЛ има потреба од администратор

Ваш Курир плус ДООЕЛ има потреба од администратор.