ТД 93 ДЕ-НИ КОМПАНИ Прилеп има потреба од сменоводител и монтери

ТД 93 ДЕ-НИ КОМПАНИ Прилеп има потреба од сменоводител во производство и двајца монтери.

Ваш Курир плус ДООЕЛ има потреба од сметководител

Ваш Курир плус ДООЕЛ - Прилеп има потреба од сметководител. 

Ангрoмаркетинг ДОО Подружница Прилеп има потреба од продавачки

АНГРОМАРКЕТИНГ ДОО ПОДРУЖНИЦА ПРИЛЕП има потреба од продавачки со и без работно искуство.

„Крин производство“ ДОО Прилеп има потреба од машински и електротехничари

„Крин производство“ ДОО, с. Беровци, Прилеп, има потреба од работници.

ПЗУ „Делфи Дент“ Прилеп има потреба од стоматолошка сестра

ПЗУ „Делфи Дент“ Прилеп има потреба од работник во областа на стоматологијата.

„Електроелемент“ ДОО објавува повик за вработување на повеќе работни позиции

ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО Скопје објавува повик за вработување на повеќе работни позиции.

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје објавува оглас за работа на проект

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје објавува оглас за работа на проект ЕРАЗМУС+ во област на меѓународна соработка и академска размена со ЕУ универзитети.