Вработување

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп има потреба од Инженер за компјутерски науки

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп има потреба од Инженер за компјутерски науки.

93 ДЕ-НИ-КОМПАНИ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ има потреба од Менаџер за производство и продажба

Трговско друштво за производство услуги и трговија на големо и мало Тони Златески 93 ДЕ-НИ-КОМПАНИ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ има потреба од Менаџер за производство и продажба.

Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп има потреба од новинар

Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп има потреба од новинар.

Оглас за вработување во ПУБЛИЦИС

Публицис објавува оглас за вработување за следниве работни позиции:

Отворена работна позиција за Специјалист за услуги на клиентите во ГЕНТЕРМ

ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Прилеп, има потреба од вработување на лице како Специјалист за услуги на клиентите.

Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА ПЛУС Прилеп има потреба од Финансиски советник

Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА ПЛУС Прилеп има потреба од Финансиски советник.

SOS Children’s Villages International вработува

SOS Children's Villages International е чадор организација за глобалната федерација на СОС Детските села. Како невладина организација за социјален развој, ние ги поддржуваме децата без родителска грижа и семејствата кои имаат тешки услови за живеење преку услуги во грижа, образование, здравство и итна помош, а ние се залагаме за правата на децата и младите, во сојуз со голема разновидност од партнерите. Ние работиме во 135 земји и територии, достигнувајќи над еден милион деца, млади луѓе, семејства и старатели секоја година. За да нѐ поддржите во оваа важна одговорност за Меѓународната канцеларија CEE/CIS, сега бараме посветен Советник за донаторки услуги.

Отворени работни позиции во ГЕНТЕРM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Прилеп

ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Прилеп, има потреба од вработување на лица на следниве работни позиции: