Волонтирање и пракса

ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА МЛАДИТЕ МОЖАТ

Младите можат распишува повик за членови на Управен одбор на Младите можат, управно тело на организацијата.

Фондација Commonwealth - асистент за угостителство и логистика

Фондацијата Commonwealth е една од најефективните и влијателни државни тинк-тенкови во земјата. Со тимот на политички аналитичари и експерти за комуникација, оваа фондација ги трансформира идеите на слободниот пазар во јавните политики, така што сите Пенсилвани можат да процветаат.

Пракса - Координација на Собранието на Младината (ICSW 2019)

Во CIVICUS фокусот е едноставен: да се зајакне акцијата на граѓанското општество и граѓаните за поправеден, сеопфатен и одржлив свет. Тие го прават тоа со одбрана на граѓанските слободи и демократските вредности; зајакнување на моќта на луѓето да организираат, мобилизираат и да дејствуваат; и зајакнување на поодговорно, ефективно и иновативно граѓанско општество.

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ ВО ЕСТОНИЈА

Главна цел на овој проект е да им се даде можност на лицата кои почнуваат да се развиваат како младински работници, да стекнат знаења, вештини и практично искуство кои се неопходни за поддршка на младите, особено на оние од маргинализираните средини (етнички малцинства, семејства со ниски примања, итн.), лица кои се наоѓаат во ранливи ситуации (инвалидност, јазични бариери, итн.) и NEET (лица кои не се вработени, во образование и обука).

Предизвик за меѓународна пракса 2018

Beiersdorf предизвикот за меѓународна пракса е домаќин на годишно ниво во Корпоративниот штаб во Хамбург, Германија. Триесет и два меѓународни најдобри студенти се поканети да се натпреваруваат за четири целосно финансирани меѓународни стажирања.

Платена летна пракса во 2019 година за студенти кои што се на додипломски студии од страна на BOLD

Програмата за можност за градење на лидерство и развој BOLD (The Building Opportunities for Leadership and Development) им овозможува платена пракса на студенти кои се на додипломски студии, заинтересирани за бизнис кариера во технолошката индустрија и шанса за полно работно време во Google. Практикантите на BOLD учевствуваат и во насочени обуки и искуства и имаат можност да ги искористат предностите на програмите за учење и развој и системите за поддршка кои ги нуди Google.

Волонтирајте во Колумбија преку The Intern Group

“The Intern Group” е водечки снабдувач на програми за практикантска работа на новите пазари во Колумбија.