Стипендии за постдипломски студии за применети јазици во Нов Зеланд

Проучувањето на јазикот, општеството и културата е основното знаење кое ги воведува луѓето во разбирањето на однесувањето на луѓето, човештвото и општеството во целина.

Платени докторски студии на Универзитетот во Валенсија, Шпанија

Објавен е повик за платени докторски студии на универзитетот во Валенсија, Шпанија

Schwarzman стипендии за идни лидери во Кина

Секоја година, се доделуваат до 200 Schwarzman стипендии за идни лидери – индивидуи кои имаат бесконечен потенцијал и кои се отворени за нови идеи.

Бесплатни онлајн студии и курсеви

Ако сакате да студирате било каде, или пак во вашата земја и во исто време сакате да имате корист од меѓународно образование, образованието за учење на далечина е за вас.

Напиши Есеј и освоj ja Годишната CGTrader стипендија 2018

CGTrader е најголемиот пазар за 3D моделирање, поддржан од големата дизајнерска заедница и има повеќе од 1,2 милиони членови. 

Стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2018/2019

Министерството за образование и наука за академската 2018/2019 година ќе додели стипендии за академски студии од трет циклус за студенти примени на академски студии од трет циклус, на еден од првите десет рангирани универзитети од сите области, односно на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финансиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката.

Стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2018/2019

Министерството за образование и наука за академската 2018/2019 година ќе додели стипендии за академски студии од втор циклус во странство за студенти примени на академски студии од втор циклус на еден од првите десет рангирани универзитети од сите области, односно на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката.

Стипендии за прв циклус студии на првите сто рангирани универзитети

Министерството за образование и наука за академската 2018/2019 година ќе додели стипендии за академски студии од прв циклус во странство за студенти примени на академски студии од прв циклус на еден од првите десет рангирани универзитети од сите области, односно на еден од првите сто рангирани универзитети од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката, согласно последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет.