Стипендии за додипломски и постдипломски студии во Холандија

Министерството за образование, култура и наука во Холандија доделува стипендии за меѓународни студенти кои не живеат во некоја од земјите-членки на Европската Економска Област. 

Интернационалната модна академија IFA Paris отвори конкурс за стипендии

Интернационалната модна академија IFA Paris доделува три вида на стипендии за додипломски и постдипломски програми, за најдобрите кандидати во зависност од нивното портфолио и финансиска ситуација.

400 стипендии за постдипломски студии на универзитетот Politecnico di Milano

Politecnico di Milano е еден до 20те водечки универзитети во Европа.

Со околу 40.000 запишани студенти и преку 1000 професори, тој е најголемиот италијански универзитет со голем број на технички и природни науки, архитектура и дизајн.

Стипендии на МОН за изучување на словенечки јазик и студиско усовршување во Република Словенија за академската 2018/2019 година

Министерството за образование и наука на Република Македонија распишува конкурс за доделување на стипендии за изучување на словенечки јазик и студиско усовршување во Република Словенија за академската 2018/2019 година.

EPFL стипендии

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) е истражувачки институт и универзитет во лозана, Швајцарија.

Стипендии на Универзитетот Lund, Шведска

Пограмата на Универзитетот Lund во Шведска нуди стипендии за додипломски и постипломски студии за студенти кои не живеат во некоја од земјите од Европската Унија.

Најдобри стипендии во Шведска за меѓународни студенти

Од 2010, Шведска е една од неколкуте земји во Европа каде што студирањето е бесплатно. 

10 најдобри стипендии во Франција за меѓународни студенти

Франција е една од најпопуларните дестинации за студирање.