ICGEB (Меѓународен центар за генетско инженерство и биотехника) нуди краткорочни стипендии за докторски студии во лабораториите за компоненти ICGEB за финансирање на тековни истражувања помеѓу научниците од земјите-членки на ICGEB и истражувачки групи во лабораториите на ICGEB во Трст-Италија, Њу Делхи-Индија и Кејп Таун-Јужна Африка, со цел на олеснување на пристапот до најновите истражувачки техники и зајакнување на капацитетите.

 

Квалификуваност:

-       Кандидатите мора да бидат државјани на една земја членка на ICGEB и не можат да аплицираат за стипендии што треба да се преземат во нивната земја на потекло, освен ако не работат во странство во моментот на поднесување на барањето.

-       Кандидатите за ICGEB Трст и Кајп Таун треба да бидат во завршен степен на студии, додека кандидатите за ICGEB Њу Делхи треба да имаат магистратура.

-       Кандидатите треба да имаат добро работно познавање на англискиот јазик, поддржан од сертификат за владеење (TOEFL, Кембриџ сертификат, или еквивалент). Не е потребен сертификат доколку школското образование е следено на англиски јазик.

Придобивки:

Месечна стипендија:

-       Трст (Италија): 1300 евра;

-       Њу Делхи (Индија): 1020 долари;

-       Кејп Таун (Јужна Африка): 12 500 јужноафрикански ранди.

Патување:

Стипендијата опфаќа одредба за патни трошоци од матичната земја на учесникот до лабораторијата на ICGEB на почетокот на стипендијата, и обезбедување на повратни патувања по завршување на стипендијата.

Здравствено осигурување се покрива со времетраење на стипендијата.

Надоместок за виза / дозвола за престој и трошоци за обновување.

Краен рок за пријавување: 31.12.2018 година.

Повеќе информации на следниот линк.

Leave a comment