Австралиската влада ги поканува апликантите за истражувачки стипендии Ендевор, за австралиски и студенти кои не се од Австралија. Стипендијата е на располагање за преземање на студии, истражување или професионален развој во странство и за странските државјани да го сторат истото во Австралија.

 

Овие стипендии имаат за цел да ја изградат репутацијата на Австралија за извонредност во обезбедувањето на образование и истражување, да ја поддржат интернационализацијата на австралиските високообразовни и истражувачки сектори и да понудат висококвалитетните поединци од странство и Австралија да ги зголемат своите продуктивности и знаења.

Стипендиите на Ендевор се конкурентни стипендии и стипендии засновани на заслуги на австралиската влада и обезбедуваат можности за Австралијците да студираат, истражуваат или професионално да се развиваат во странство, а за странските државјани да го сторат истото во Австралија.

Придобивки:

-       Сите приматели ќе добијат надоместок за патување од 3000 долари (надоместок до 4500 долари при посебни околности);

-       Воведување додаток: стипендии од 2000, 3000, или 4000 долари;

-       Здравствено осигурување;

-       Патничко осигурување (со исклучок на програмата на меѓународни приматели);

-       Примателите на стипендии ќе добијат школарина исплатена до максимално времетраење на студијата. Школарината вклучува студентски сервис и услуги за хонорари.

Краен рок за аплицирање: 15.11.2018 година.

Повеќе информации на следниот линк.

Leave a comment