Објавен е повик за платени докторски студии на универзитетот во Валенсија, Шпанија

 

Докторатот се однесува на создавање нови структури – хиперболични метаматеријали и испитување на нивните оптички особини, дали се погодни за развој на квантните оптички уреди и нивна примена во квантните телекомуникации и уреди.

Студиите траат 3 години – 6 семестри, а студентот - стипендист добива по 22 192 евра годишно.

Краен рок за пријавување е 01-ви октомври 2018 година.

Повеќе информации може да најдете на официјалната страна од универзитетот.

Pdf верзија од повикот на англиски јазик има на следниот линк.

Leave a comment