Што се’ може да студирате на American University in Bulgaria?

Кој е Вашиот избор?

Одлучете и аплицирајте најдоцна до 1 јуни 2018 година.

12 Majors:

19 Minors:

1. Business Administration
2. Computer Science
3. Economics
4. European Studies
5. History and Civilizations
6. Information Systems
7. Journalism and Mass Communication
8. Literature
9. Mathematics
10. Political Science and International Relations

11. Psychology 

12. Self-Designed Major

 

1. Anthropology
2. Computer Science
3. Economics
4. Entrepreneurship
5. European Studies
6. Film Studies
7. Fine Arts
8. History
9. Information Systems
10. Integrated Marketing Communications
11. Journalism and Mass Communication
12. Literature 
13. Mathematics
14. Modern Languages and Cultures
15. Philosophy and Religion
16. Political Science and International Relations

17. Psychology 

18. Public Policy 
19. South-east European Studies

 

*Вo зависност од Вашиот избор на MAJOR може да комбинирате со некоја од MINOR програмите (и тоа 1+1 / 1+2 / или 2+2 ).

**Видете зошто македонските студенти го избираат AUBG:

Leave a comment