Универзитетот Ca’Foscari од Венеција, Италија доделува стипендии за постдипломски студии.

 

Студентите може да одберат некоја од следните насоки: уметност и општествени науки, информатички науки, економија и менаџмент и странски јазици и литература.

Стипендијата на годишно ниво изнесува 2 100 евра. Има вклупно 100 стипендии кои ги покриваат трошоците за школување и 90 стипендии во износ од 5 000 евра. Постдиплломските студии се 2 семестри и наставата започнува во септември 2018 година.

Краен рок за пријавување е 01-ви април 2018 година.

На следните линкови се листата за постипломските програми, и брошурата од универзитетот.   

Информации за неопходните сертификати за познавање на јазик може да најдете на следниот линк.

Leave a comment