Добијтедо 50% попуст за студирање на интернет задодипломски или магистерскистудии на Универзитетот во Јужен Велс

Универзитетот во Јужен Велс е главна алка во високото образование во Велика Британија. Универзитетот соработува со Unicaf и може да понуди иновативни решенија за учење и програми кои се испорачуваат целосно онлајн.

Unicaf е водечка онлајн платформа која нуди прифатливо, квалитетно високо образование во соработка со реномирани универзитети во Велика Британија, САД, Европа и Африка.
 
Универзитетот од Јужен Велс и Unicaf нудат до 5
0%попуст за една од следните програми:

    • БА (HONS) - Бизнис студии (довршување степен)
    • МБА - Магистер по бизнис администрација
    •
М за образование (иновации во учење и настава)
    • Магистер по психологија
    • LLM (ма
гистер на правни науки)
    • Магистер по јавно здравство

Учествувајте на овој онлајн предизвик за да добиете стипендија. Што треба да направите:
 
1. Пријавете се и
учествувајте на краткиот квиз за да дознаете повеќе за Unicaf и Универзитетот во Јужен Велс
2. Пополнете
со вашите податоци
3. Пријавете се со Unicaf откако ќе го завршите предизвикот

Критериуми:

    • Диплома за
завршено средно образование ако сакате да студирате додипломски студии
    • Диплома
за завршени додипломски студии ако сакате да учитепостдипломски студии
    •
познавање на англискиот јазик е потребно за додипломските студии IELTS мин резултат од 5.0 или еквивалентен TOEFL или TOEIC резултат)
    • Англиски јазик за
постдипломски студии (Студентите ги задоволуваат барањата на англискиот јазик ако нивните додипломски студиибиле на англиски јазик. Во спротивно, потребен е IELTS тест со резултат од минимум 6.5 илиоценка "C" наMasters English Placement Test (кој може да се полага онлајн).

Ограничувања:

    • Апликантите мора да бидат прифатени да студираат од страна на организацијата за да добијат стипендија
    • Стипендијата не е пренослива и не може да се разменува за пари или друга награда
    • Сите информации што ги поднесува барателот мора да бидат вистинити

Leave a comment