Пограмата на Универзитетот Lund во Шведска нуди стипендии за додипломски и постипломски студии за студенти кои не живеат во некоја од земјите од Европската Унија.

Стипендиите покриваат од 25% до 100% од трошоците за школување. Трошоците за живеење не се покриени со стипендијата.

Периодот за аплицирање ќе започне на почетокот на февруари. Пред да аплицирате на универзитетот за стипендијата, мора да се регистрирате на официјалната страна за аплицирање во Шведска www.universityadmissions.se најдоцна до 15-ти јануари 2018 година.

Информации за аплицирањето, програмите кои се нудат, и условите, може да најдете на следниот линк.

Leave a comment